Handleiding

Bij de profielmodule Product maken en verbeteren ga je leren een ontwerp en een product te beoordelen, te ontwerpen, te tekenen en te printen in 3D. Ook leer je een product te maken van hout, metaal en kunststof.

In deze module ga je eerst aan de slag met de lesbrieven. Hier leer en oefen je alle vaardigheden die je nodig hebt om een product te maken en te verbeteren.

De docent zal de instructielessen verzorgen. Daarna ga je in je aan de slag met de lesbrieven. De opdrachten die je hebt gemaakt, laat je ter beoordeling zien aan je docent. De opdrachten zijn verdeelt in theoretische en praktische lessen. Je leert o.a. een product ontwerpen, werktekeningen lezen, veilig werken, verschillende hand- en gereedschappen en verbindingen tussen materialen te maken.

Jullie hebben 8 weken de tijd voor deze module. Elke week bestaat uit 12 lesuren. De eerste 2/3 weken gebruik je voor de instructie van de theoretische kennis van deze module en ga je aan de slag om je kennis te gebruiken voor praktische opdrachten.
Tot slot ga je voor een opdrachtgever een techniekdag voor basisschoolleerlingen organiseren aan de hand van de voorgeschreven criteria. Jullie gaan dan techniek workshops geven.