LESBRIEVEN

 In de lesbrieven vind je telkens uitleg over het betreffende onderwerp.

  • Neem de lesbrief door.
  • Download de bijbehorende opdracht (onder aan de pagina).
  • Maak de opdracht. 
  • Laat hem ter beoordeling aan de docent zien.
  • Het beoordelingsschema vind je onder de knop "Lesbrieven".
  • Sla je gemaakt opdracht op in je eigen map “Multimediale producten".