Module 3: product maken en verbeteren

Taak:

 • een ontwerp en een product beoordelen, ontwerpen, tekenen en printen in 2D en 3D
 • een product maken

Deeltaak1 :

Je leert een ontwerp en een product beoordelen, ontwerpen, tekenen en printen in 2D en 3D. Dit houdt in dat je het volgende voldoende beheerst:

 1. een ontwerp en een product beoordelen en suggesties doen voor verbetering
  2. een product ontwerpen en tekenen in een 2D- en 3D-tekenprogramma
  3. een ontwerp en een product vertalen naar een werktekening
  4. 3D-printprincipes en printtechnieken uitleggen

Deeltaak 2:

Je leert een product te maken. Dit houdt in dat je het volgende voldoende beheerst:

 1. werktekeningen lezen en interpreteren, tekentechnische symbolen begrijpen en aan de hand van de tekening een werkvoorbereiding opstellen
  2. een product in elkaar zetten door gebruik te maken van verbindingen
  3. het vervaardigde product controleren op de kwaliteit van de verbinding
  4. een product vervaardigen met handgereedschappen, elektrische handgereedschappen en machines
  5. handgereedschappen, elektrische handgereedschappen en machines veilig gebruiken
  Voor het uitvoeren van de taak beheers je de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.