Handleiding

 

De sectie lichamelijke opvoeding (LO) heeft jullie hulp erg hard nodig. De sectie wil graag tijdens de "Ouverture" een sportdag organiseren met als speerpunt samenwerking. 

 

Jullie hebben voor deze opdracht 8 weken de tijd.

Aan het eind van de module kun je een sportdag organiseren aan de hand van de voorgeschreven criteria.

Om de opdracht goed te kunnen uitvoeren, is deze opdracht in een aantal deelopdrachten verdeeld. De deelopdrachten staan in het document die je onder de knop "Opdracht" kunt vinden . Hier vind je alle informatie om de opdracht tot een goed eindresultaat te brengen. Op de website vind je ook uitleg met behulp van instructievideo’s.
Onder de knop “werkbladen” kun je de werkbladen vinden waarnaar verwezen wordt bij het uitvoeren van de opdracht.
Onder de knop “LOB” staan een viertal loopbaanoriëntatie opdrachten die je ook moet uitvoeren.