Handleiding

Bij profielmodule Multimediale productie maken ga je leren hoe je een website ontwerp en bouwt. Ook leer je werken met filmtechnieken en hoe je een film maakt.

In deze module ga je eerst aan de slag met de lesbrieven. Hier leer en oefen je alle vaardigheden die je nodig hebt voor het maken van een website en de instructiefilm voor de opdrachtgever/ werkgroep “Ouverture”.

 

De docent zal de instructielessen verzorgen. Daarna ga je in je werkgroepje aan de slag met de lesbrieven. De opdrachten die je hebt gemaakt, laat je ter beoordeling zien aan je docent.

Jullie hebben 8 weken de tijd voor deze module. Elke week bestaat uit 12 lesuren. De eerste 2/3 weken gebruik je voor de instructie en oefenen van de vaardigheden die je nodig hebt voor de opdracht die je maakt voor de opdrachtgever:

- Hoe ontwerp je een website en hoe ga je die vervolgens bouwen? 

- Daarnaast leer je alles omtrent filmtechnieken en het maken van een film.

Daarna ga je aan de slag met de opdracht van de opdrachtgever. Je ontwerpt en bouwt een website voor de nieuwe leerlingen in klas 1.  Verder maak je een instructiefilmpje. Deze producten worden beoordeeld door de opdrachtgever. Het beoordelingsschema vind je onderaan de lesbrieven.